Erotikus sztorik


Csak 18 éven felülieknek!


Kalandozás az erotika világában, sex, pornó ... folyamatosan bövítve ..
 

Meleg, nyári péntek este volt, én éjfél felé jöttem haza vidéki kiküldetésembõl. Az egész heti kemény munkától hulla fáradtnak éreztem magam és úgy éreztem, hogy most hiába is mennék haza, aludni úgy sem tudnék a fáradtságtól. Úgy döntöttem, hogy mielõtt hazamegyek, megiszok egy sört valahol. Fáradt agyam azon kezdett el járni, hogy hol tudnék kellemes körülmények között meginni egy sört ilyen késõ este, hiszen megszokott kiskocsmám ilyenkor már zárva van. Ahogy ezen gondolkodtam, megpillantottam egy DISCO hivalkodó reklámfényeit. Itt biztosan lehet sört kapni-gondoltam. A következõ gondolatom az volt, hogy már legalább tíz éve nem jártam disco-ban és én már ki is nõttem a discos korból, nem is tudom, hogy hogyan kell táncolni ezekre a mai techno zenékre, úgyhogy biztosan kinézne a sok fiatal, ha bemennék. Azatán a szomjúság na meg a kíváncsiság, hogy manapság hogy nézhet ki egy disco belülrõl, felülkerekedett bátortalanságomon, és bekanyarodtam a disco parkolójába. A kapuan álló fiúnak mondtam, hogy én csak egy pohár sört szeretnék meginni. Végignézett fáradt, meggyötört ábrázatomon és mondta, hogy rendben, menjek nyugodtan, belépõt nem kell fizetni, és nyugodtan táncoljak is, ha akarok. Bent a bárpultnál vettem egy üveg sört, majd bementem a táncterembe megnézni, hogy hogyan is táncikálnak manapság a fiatalok. Nagy meglepõdéssel láttam, hogy az átlag életkor nem érte el a tízennyolc évet a késõi óra ellenére sem. A lányok egy részén felül csak melltartó (vagy ahhoz nagyon hasonló ruhadarab) volt, alul meg vagy feszes sztrecs anyagból készült short, vagy olyan miniszoknya, ami semmit sem takart. Nagy élvezettel kezdtem szemlélni a vonagló fiatal testeket, melyeket a sejtelmes világítás még izgatóbbá tett. A figyelmem egy nagyon széptestû lány párra terelõdött, akik ott táncoltak a közelemben. Mindkettõnek gyönyörû barna haja volt, nagy barna szemeik, feszes, húsuk a hasukon és amennyire meg tudtam állapítaní a feszes melltartó alatt kemény, gömbölyded melleik. Azon gondolkodtam, hogy hogyhogy két ilyen gyönyörû lány egymással táncol, hogyhogy éjfélig még nem akadt fiú partnerük. Miközben magamban ilyen dolgokon morfondíroztam, szemeim rajtuk felejtettem ki tudja meddig, és bámultam õket. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy egyikük igen gyakran felém tekinget és néha rám mosolyog. Gyorsan körülnéztem, hogy áll-e mellettem/mögöttem valaki, hátha nem nekem szól a mosoly. De rá kellett jönnöm, hogy senki sem állt ott, tehát csak nekem szólhatott. Visszamosolyogtam. Ettõl úgy látszik, hogy kicsit felbátorodtak, mert közelebb táncoltak hozzám. Továbbra is mosolyogtam felváltva mindkettõre. Kacér pillantásokkal néztek vissza rám. Élveztem a helyzetet, hogy két ilyen szép és fiatal lány kacérkodik velem, habár a dolgot nem tudtam mire vélni. Végül már ott táncoltak közvetlenül elõttem, izgató erotikus táncmozdulatokkal, közben mosolyuk néha nevetésre váltott, amire én is nevetéssel válaszoltam. A sejtelmes világításban erotikusan vonagló majdnem meztelen nõi testek látványa olyan hatással volt rám, hogy alig tudtam megállni, hogy meg ne érintsem õket. A lányok szemmel láthatóan észrevették, hogy milyen hatással vannak rám és úgy tûnt, hogy élvezik a dolgot, mert még közelebb jöttek hozzám, felém fordultak és már nem egymással táncoltak, hanem nekem. Hol egyikük jött alig tíz centinyire tõlem, hol másikuk, közben nevettek, mosolyogtak és testük vonaglott a zene ütemére. Ennyire erotikus táncot még soha nem láttam. Ésszrevettem, hogy a disco fiatal férfi közönsége közül többen is irígy tekintettel néznek felém. A dolog jó negyed óráig tarthatott. Végül a lányok úgylátszik megunták a táncot, mert abbahagyták. Az egyikük a tánc végeztével a nyakamon átfonta a karjait, testét az enyémnek feszítette és a fülembe súgta, hogy "úgy hasonlítasz a barátomra", majd egy puszit nyomott az arcomra és elindult a bárpult felé. Közben kacéran visszanézett, mint aki azt mondja a szemével, hogy "Te nem jössz?". Elindultam utánuk, kezemben az üres sörösüveggel. Na, gondoltam magamban, mostmár tudom, hogy mire ment ki a játék, ezek az esti ital fogyasztásukat velem akarják kifizettetni, de sebaj, ennyit megért ez a tánc, mégha a legdrágább whiskyt isszák is. Leültek a bárpulthoz, két bárszékre, úgy, hogy a középsõ bárszék szabadon maradt. Odaültem és megkérdeztem, hogy mit isznak. Legnagyobb meglepetésemre azt mondták, hogy ma este õk szeretnének megvendégelni engem valamire, úgyhogy mondjam, hogy én mit iszom. Mondtam, hogy ugyanazt, amit õk. Ír whiskeyt rendeltek. A bárszékek szorosan egymás mellet voltak a pult elõtt, meztelen combjuk az enyémhez ért. A két meztelen comb érintése mágikus hatást gyakorolt rám. Fantasztikus érzés volt két nõ testét érezni egyidõben. Valószínûleg észrevehették rajtam, hogy nem közömbös számomra testük közelsége, mert miközben bemutatkoztunk, és beszélgettünk (egyiküket Gabinak hívták, a másikat Katinak és kiderült róluk, hogy testvérek és Kati barátjára hasonlítok, aki két hete külföldre ment dolgozni és azóta semmi hír róla) szinte észrevétlenül mindketten a combjaimra helyezték kezüket. A beszélgetés és nevetgélés közben én is átkaroltam mindkettõjük derekát. Egyáltalán nem tiltakoztak ellene, sõt nevetgélés közben hol az egyik, hol a másik dõlt a vállamra. A meztelen, feszes, síma nõi derekak érintése, a nõi testek közelsége, perfümjük izgató illata, testük látványa, valamint combjaimon kalandozó kezeik érintése kezdte megtenni hatását. A nadrágomat egyre szûkebbnek éreztem, ami igen kellemetlen volt, mert vékony, nyári vászonnadrágom elején határozottan kirajzolódtak merev hímtagom körvonalai. Attól tartottam, hogy az öv alatt nadrágomból kibújik a feje és akkor köznevetsg tárgyává válok. A jobb oldalamon ülõ Gabi fejét a vállamra hajtotta, mindkét kezét a combomra tette. Így maradt egy darabig, miközben én Katival beszélgettem, majd felemelte fejét és rám nézett. Azt hittem mondani akar valamit, de a szeiben bújkáló cinkos mosoly muttata, hogy felfedezte, hogy testi közelségüknek immár látható hatása is van nadrágomban. Fejét visszahajtotta válllamra és éreztem, hogy keze merev farkamat simogatja a nadrágomon keresztül. Te jó ég, gondoltam. Ha ez így megy tovább, szétreped a nadrágom, ezt a vékony nyári pantallót nem ilyen fizikai igénybevételre méretezték. Eközben persze, mint ha mi sem történne a bárpult alatt, Katival beszélgettem tovább. Katinak valószínûleg az tûnhetett fel, hogy derekát hevesebben símogattam õt átkaroló kezemmel, valamint, hogy beszéd közben néha elakadt a lélegzetem, mert egyszercsak lenézett oda, ahol nõvérének keze munkálkodott. Visszanézett rám, elmosolyodott. Az én tekjintetem olyadn lehetett, mint a riadt kisfiúé, mikor azon kapják, hogy rossz fát tett a tûzre, mert Kati elmosolyodott és egy csókot lehelt a számra. Kezem a derekáról felcsúszott a tartkójára, fejét gyengéd mozdulattal visszahúztam a számhoz és egy hosszan tartó gyengéd csókot leheltem a szájára. Érezhetõen tetszett neki a dolog, mert egyre hevesebben csókolt, egyik karjával átölelte nyakamat, másik kezét pedig Gabié mellett éreztem hímtagomon. Azt hittem, hogy ott rögtön elélvezek. Megszünt minden létezni körülöttem, a vágy vette át az uralmat fejemben. Éreztem, hogy miközben én Katival csókolódzok, Gabi a nyakamat, arcomat puszilgatja és közben mindkettõjük keze, hazamat, combomat, hátamat símogatja. Éreztem azt is, hogy az átlátszó, síkos folyadéktól nedves makkom utat tör magának nadrágom öve alatt, ki a szabad levegõre. Ez azonban a lányokat egyáltalán nem zavarta. Újaikkal gyengéden játszadoztak az újonnan elõbukkant játékszerrel. Gabi szája egyre közelebb csókolt a számhoz, miközen ajkaink katival összeforrtak. Nem tudtam megállni, hogy ne forduljak Gabi felé és ne csókoljam õt is szájon. Közben Kati követelõdzõ ajkai mindkettõnket csókoltak. egyszerre két nõvel csókolództam. Soha nem tudtam elképzelni elõtte, hogy milyen érzés lehet ez. Most már tudom, hogy nincs ahhoz fogható gyönyör, mint mikor két nõ nyelve vetekszik a Te nyelvedért egyszerre. Kezem Gabi hátáról, combjai közé csúszott. A szûk miniszoknya alá nyúlva éreztem az onnét áradó forróságot. Ahogy kezem a combján tovább kalandozott felfelé, újjam hozzáért vékony selyembõl készült bugyijához, amely tocsogott a nedezzégtõl. Nõt ennyire nedveznek még nem éreztem. Szerintem a szoknya anyaga is teljesen átázott. Úgy éreztem, hogy menten elélvezek. De tudtam, hogy ha ez itt a bárpultnál történik meg, akkor elég kellemetlen helyzetbe kerülök. Ezért gyengéden elhúztam fejemet csókolódzó szájuktól, kezüket félrehúztam ágyékomtól és az izgalomtól rekedt hangon megkérdeztem, hogy nincs-e kedvük eljönni velem valami olyan helyre, ahol kisebb a tömeg. Arcuk lángvörös volt az izgalomtól, testük remegett a vágytól. Kati azt monda, hogy fent a diszko erkélyén az egyik sarokban van egy félreesõ, sötét box, ha nem foglalt, menjünk oda, és már állt is fel és húza karomat, hogy menjek utána, majd õ mutatja az utat. Mondtam, hogy várjon egy pillanatot, így mégsem mehetek, elõbb el kell igazítani a ruhámat. Pólómat megpróbáltam annyira lehúzni, amennyire lehetett, hogy ágaskodó farkamat takarja sé kértem még három sört abban a reményben, hogy az csak lehût annyira minket, hogy legalább az erkélyig el tudunk menni. Azonban ahogy kifizettem a sört, Kati már vonszolt is maga után a lépcsõ felé. Gabi másik karomat fogva jött utánunk. A 3 sört a gabi felé esõ kezemben hoztam magunkkal. Felmentünk a lépcsõn az erkélyre és az erkély vége felé húzott Kati. Az erkély végérõl sötét folyosó nyílt, valószínûleg a raktár felé. A folyosó felé vettük az irányt. A folyosó elején, közvetlenül annak bejárartánál volt egy box, asztallal és széles paddal. Aki nem ismerte ezt a helyet, az biztosan nem találta volna meg. Szerencsénkre üres volt. Kati ült a padon legbelülre, én középre, Gabi pedig kívülre. Nem tudtam tovább tûrtõztetni magam. Rávetettem magam Kati feszes melleire, haraptam, szoptam, markolásztam õket. Kati egyre erõsebben lélegzett, halk sikolyok hagyták el ajkait, közben hajamat tépte, fejemet puszilgatta. Eközben éreztem, hogy Gabi a nadrágomat vette kezelésbe. Ezidáig elnyomott hímtagomat kiszabadította fogságából és hasonló mohósággal vetette rá magát, mint én kati melleire. Éreztem, ahogy elõször végignyalogatja, majd megpróbálja minél mélyebben a szájába venni, majd egyre hezesebben szopja, nyalja, falja, mintha meg akarná enni. Én eközben egyre hevesebben csókoltam Kati melleit, letéptem róla a melltartót és nyelvemmel eljátszadoztam kõkemény mellbimbóival. Ilyen gömbölyû és kemény melleket még nem fogtam soha. Jobb kezem Kati szoknyája alá kalandozott, és ott az elõbb Gabinál tapasztalt forrósághoz és nedvességhez hasonló fogadott. Kezemmel elõször fínoman símogatni kezdtem elöl bugyiját, majd ujjaim bugyija szára mellett becsusszantak kisajkai közé. Kati felnyögött a gyönyörtõl. Miközben melleit számmal továbbra is harapdáltam, csókolgattam, ujjaim ki-be jártak forró és nedves pinájában. Eközben farkam gabi szájában volt, aki azon igyekezett, hogy szûk nadrágomat teljesen lehúzza rólam. Ujjammal úgy éreztem, hogy megtaláltam Kati G pontját. Azt kezdtem el simogatni. Kati egyre erõsödõ hangú sikolyai mutatták, hogy jó helyen járhatok. Gabiak közben sikerült teljesen lehúznia nadrágomat így már akadálytalanul hozzáférhetett heréimhez és érezhetõen élvezte az újonnan felfedezett játékszert, mert miközben egyik kezével farkamon húzogatta a bõrt fel s le, nyelvével golyóimat nyalogatta körbe, bekapta õket szájába, puszilgatta. Kait egyre erõsödõ sikolyai és Gabi játéka hatására ismét az orgazmus közelébe kerültem. Ekkor Kati összeszorította combjait, teste megfeszült szájából antasztikus sikoly szakadt fel és kezemmel éreztem, hogy forró folyadék árad kisajkai közül kezemre, miközben vaginális izmai ütemesen összehúzódnak. Nekem is össze kellett zárni combjaimat, és elfordítani farkamat Gabi arcától, mert ka még egy pillanatig hagyom, hogy tovább szopjon azonnal elélveztem volna, pedig azt egyenlõre nem akartam, hiszen Gabival még nem is foglalkoztam. Kati orgazmusa legalább 5 percig tartott. Eközben Gabi, miután farkamhoz nem fért hozzá, szájval és nyelvével egyre feljebb kutakodott az oldalamon és lassan teljesen rámmászott, nyakamat csókolgatta, nyalogatta. Meglepve vettem észre, hogy Gabin egyáltalán nincs ruha. Amíg én Katival voltam elfoglalva, Gabi teljesen levetkõzõtt. Ahogy a feszülõ orgazmuskényszer alább hagyott altestemben, hanyatt fordultam, úgy hogy felem Kati ölében feküdt, farkam Gabi popsijánál volt. Kati teste közben teljesen elernyedt. Gabi combjai között érezte ágaskodó hímtagomat, én meg makkommal érzéketem a forróságot, mely combjai közül áradt. Gabi farkamhoz kezdte dörzsölni nedves nemi szervét, miközben szájával hol arcomat, hol pedig nõvére ernyedt testét puszilgatta. Kati mellei pont arcom felett voltak, ezért odahajoltam, és puszilgatni kezdtem az egyiket. Úgy látszik, hogy az orgazmus hatása alól éppen felépülõ Katinak tetszett a dolog, mert karjával gyengéden felem alá nyúlt és mint egy csecsemõt számat odahúzta mellbimbójához. Nekem sem kellett több, mint egy csecsemõ szopni kezdtem az ismét kemény csecsbimbót. Közben Gabi dörgölõdzõ mozdulatai eredményeként farkam becsusszant a nedves lyukba. Meglepõen nedves és szûk volt. Gabi csodálatos akrobatikus mozdulatokkal vonaglott rajtam, közben halk sikolyok hagyták el a száját, miközben én egyre hevesebben szoptam Kati mellét. Bal kezem eközben hol Gabi fenekét szorongatta, hol hasán kalandozott. Gabi szája idõnként arcomat csókolgatta, idõnként pedig testvére karját harapta. kati lélegzése is egyre erõsödött. Gabi egyre gyorsabban mozgott rajtam, kezei mellembe markoltak, oldalamon tépték a húst, hátamat karmolták. Eget rengetõ sikoly tört fel Gabi torkából, farkamon éreztem altestének ütemesen összehúzódó izmait. Katin is mellének izgatása eredményeként érezhetõen kisebb orgazmus futott végig. Vagy öt percig feküdtünk mozdulatanul. Fejem Kati ölében, farkam Gabi pinájában, Gabi pedig rajtam. A mozdulatlanságot csak csípõm idõnkénti önkéntelen mozgása zavarta meg, mert követelõdzõ farkam igényelte, hogy érezze Gabi forró és nedves lyukát. kb. Öt perc múlva felültünk mindhárman. És úgy meztelenül nekiláttunk meginni az asztalon lévõ söröket. Közben mindkét lány áradozott, hogy ilyen jó orgazmusuk már régen volt. Mikor a sör elfogyott megjegyeztem, hogy én kész vagyok a következõ menetre, hiszen farkam mindvégig kõkeményen meredezett és nem élveztem el. A lányok összekacsintottak és közölték, hogy most õk következnek, én csak engedjem el magam. Hátra dõltem, a két lány pedig letérdelt az asztal alá. Egyszerre nyaklogatták, szopogatták kõkemény farkamat, heréimet, nyalogatták hasamat, combomat. Fantasztikusan jó érzés volt, de Gabi szûk és nedves pinája után kevésnek bizonyult az orgazmushoz, azért kb. tíz perc után Gabi fejét fínoman számhoz húztam, elkezdtem csókolni, és közben testét gyengéden úgy irányítottam, hogy hanyadt végigfeküdjön a padon úgy, hogy feje a combomon pihenjen. Ezután Kati feje következett, õt úgy irányítottam, hogy Gabi fele felé térdeljen úgy, hogy feje Gabi pinájánál legyen. Úgy látszik, hogy a lányok megértették, hogy mit akarok, mert Kati rögtön nyalni kezdte Gabi kisajkait. Gabi arcán Kati lábai között látszott az élvezet. Én Kati fenekét kezdtem el nyalogatni, miközben Gabi nyelve a csiklójával játszadozott. Mikor Kati nyögdécselésébõl és fenekének mozgásából látszott, hogy ismét közeledik az orgazmushoz, feltérdeltem a padra és farkamat Kati lyukába csúsztattam. Gabinak sem kellett több. Heréimet kezdte nyalogatni. Ez a pornófilmekben látott pozitúra már régóta álmaim között szerepelt, de soghasem hittem volna, hogy ekkora élvezetet tud okozni. Kati szük lyuka és Gabi nyelvének játéka hamar megtették a hatásukat. De még nem akartam elélvezni, ezért farkamat kihúztam, hogy egy kicsit "pihentessem", de úgy látszik, hogy Gabi nem értette meg, hogy miért tettem, mert mohón rávetette magát az elõbukkanó farokra és szopta, nyalta, közben kezével húzogatta, ahogy csak tudta. Na ez már nekem is sok volt, testem megfeszült és a meleg geci végeláthatatlan áradata jött belõlem Gabi szájába. A szája szélén kibuggyant a folyam és arcán folyt végig bele gyönyörû hajába. Kati észrevehette, hogy hátul valami történt, mert megfordult és látható élvezettel vetette rá magát farkamra, amely még mindíg nõvére szájában volt. A két lány felváltva nyalogatta a farkamat illetve egymás arcát. Miután teljesen tisztára nyalták a farkamat illetve egymás arcát, megpróbáltunk felöltözni. Nekem könnyen ment a dolog, azonban Kati elszakadt melltartóját nem tudtuk megjavítani. Ezért kölcsönadtam neki a pólómat. Igen furán nézett ki, miniszoknyában és két számmal nagyobb pólóban. Az órájukra nézve ijedten állapították meg, hogy már hajnali 4 óra van és nekik már rég otthon kellene lenniük. Gyorsan elbúcsúztunk és megbeszéltük, hogy következõ pénteken ugyanitt találkozunk. A folyosón kimenve mosolygós, cinkos tekiktetek fogadtak. Ebbõl arra következtettem, hogy valószínüleg megleshettek minket, miközben egymással voltunk elfoglalva, de egyáltalán nem bántam, ilyen élményben még soha nem volt részem, mint ezen az estén. Következõ pénteken gondolkoztam rajta, hogy menjek-e el a megbeszélt találkozóra, de úgy döntöttem, hogy nem megyek, mert ugyanazt az élményt mégegyszer egészen biztosan nem tudnánk egymásnak nyújtani, mint egy héttel elõtte, és azt kár lenne elrontani. A mai napig nem tudom, hogy azon az estén mi ütött ebbe a csodálatos testvérpárba, hogy felszedtek engem. Csak tippelni tudok, hogy elõtte valószínûleg megegyeztek, hogy aznap, ha törik, ha szakad fognak egy hapsit maguknak és addig nem mennek haza, míg le nem fektetik. Szóval nem tudom, mindenesetre életem egyik legszebb élménye volt.

 


 

 

Author information goes here.
Copyright © 1997 [Greatsex-Forgalom.hu]. All rights reserved.
Revised: november 14, 2000.